นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ แถลงเรื่องการยุติมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามรัฐ “สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว” ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสาร “มาย ทราเวิล พาสส์” ( My Travel Pass ) แต่การผ่อนคลายดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมการใช้บริการสถานที่ในต่างรัฐ ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมทางสังคมของรัฐนั้น

ขณะเดียวกัน ผู้นำมาเลเซียยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่กลับมาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นและเข้มงวดระดับสูงสุดอีก เนื่องจากถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องยอมรับและปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 และมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ผู้ป่วยรายวันของมาเลเซียจะลดลงจนเหลือศูนย์

ปัจจุบัน มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชากรในประเทศได้เร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย 89.7% ของประชากร หรือประมาณ 21 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบแล้ว